สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศวิเคราะห์เศรษฐกิจการบินจะกลับมาดีเหมือนเดิมช่วงปี พ.ศ. 2567

   เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการบินของทั่วโลกได้มีแนวความคิดมาจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศว่าจากการดูสถิติตั้งแต่ช่วงที่เริ่มระบาดของไวรัสโคโรน่ามาจนถึงปัจจุบันนั้นจำนวนผู้โดยสารของสายการบินลดลงมากกว่า 90% ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีหลากหลายโดยเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งประชาชนทั่วโลกต่างก็ไม่ไว้วางใจจึงทำให้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพราะเกรงว่าหากมีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้หรือบางครั้งอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากการที่จะต้องกักตัวอยู่ในประเทศนั้นๆซึ่งหลายคนจึงเลือกที่จะอยู่ในประเทศของตนเองและระงับการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นการชั่วคราวโดยทาง สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศมองว่าถึงแม้ว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาจะดีขึ้นในบางประเทศแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรงอยู่อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา

และยังมีบางประเทศที่เคยสามารถควบคุมการระบาดได้แล้วแต่ก็ต้องกลับมาลำบากใหม่ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จึงทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงนอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรการที่จะนำเงินเก็บมาลงทุนบริหารธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานั้นเป็นความเสี่ยงดังนั้นกลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่จึงระงับการลงทุนเอาไว้

เพื่อรอดูสถานการณ์ของเศรษฐกิจของโลกว่าจะเป็นไปในทางทิศทางไหนก่อนที่จะมีการลงทุนและนักธุรกิจที่มีการลงทุนอยู่แล้วกับต่างประเทศก็จะมีการติดต่อกับต่างประเทศด้วยการใช้ Video Call หรือเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์การเดินทางไปต่างประเทศเพราะด้วยสถานการณ์การเดินทางนั้นค่อนข้างลำบากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองอีกทั้งมุมมองของหลายๆคนอาจจะมองว่าในหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้หากจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยว

ก็อาจจะเสี่ยงต่อการหาที่เที่ยวได้ลำบากเพราะแน่นอนว่าอาจจะมีหลายประเทศที่ปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งทำให้ไม่คุ้มต่อการเดินทางเพราะฉะนั้นเมื่อนำหลายอย่างมาวิเคราะห์รวมกันแล้วจึงทำให้เชื่อได้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจทางการบินนั้นจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

อาจจะสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาได้แต่จำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการโดยสารของเครื่องบินระหว่างประเทศคงยังไม่สามารถที่จะจำนวนผู้โดยสารที่มีการใช้บริการก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าแน่นอนเพราะหลายคนคงต้องรอดูสถานการณ์ให้ปกติและนิ่งที่สุดก่อนถึงจะสามารถไว้วางใจและเริ่มใช้บริการการบินระหว่างประเทศนั่นเอง 

 

 

สนับสนุนโดย.   ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

1 มกราคม ปี 64 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเตรียมขึ้นราคา

         เมื่อวันที่ 20 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ 2563  ทางด้านบริษัทบีอีเอ็ม  ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดใช้งานสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน   สายสีน้ำเงินซึ่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในขณะนี้มีจำนวนสถานีรวมทั้งสิ้น 38 สถานีด้วยกันโดยระยะทางตั้งแต่ต้นสถานีจนถึงปลายทางสถานีนั้นมีความยาวประมาณ 48 กิโลเมตรด้วยกันอย่างไรก็ตามทางด้านบริษัทบีอีเอ็มได้ออกมาพูดถึงอัตราค่าบริการในการเรียกเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ว่าสำหรับสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนั้นในเดือนมกราคม  ปีพ.ศ  2564  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าบริการในการโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพิ่มโดยจะคิดเพิ่มสถานีละอีก 1 บาท  

        ซึ่งในปัจจุบันนี้อัตราค่าบริการในการเรียกเก็บสำหรับการนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนั้นขั้นต่ำจะอยู่ที่ 16 บาทด้วยกันดังนั้นเมื่อมีการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มอีก 1 บาทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไปก็จะถูกเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ำอยู่ที่ 17 บาทด้วยกันในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี้อัตราแลกกับสูงสุดไม่เกินอยู่ที่ 42 บาทอย่างไรก็ตามทางด้านบริษัทบีอีเอ็ม ไม่ได้มีการปรับเพิ่มอัตราการเรียกเก็บค่าโดยสารสูงสุดดังนั้นอัตราค่าบริการสูงสุดของปีพศ 2564 ยังคงเรียกเก็บอยู่ที่ 42 บาทเช่นเดิม 

        สำหรับแนวความคิดที่มีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการคิดค่าบริการค่อนข้างถูกเพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาแต่หลังจากนี้จะเริ่มมีการกลับมาเปิดให้บริการตามปกติและมีการเรียกเก็บค่าบริการตามปกติ  อย่างไรก็ตามทางด้านบริษัทบีเอ็ม  ซึ่งเป็นบริษัท BEMที่ได้รับสัมปทานในการทำรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จะยังคงมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการเดินไปก่อนจนถึงสิ้นปีหลังจากนั้นถึงจะมีการปรับอัตราค่าบริการใหม่สถานีละ 1 บาท

            และแน่นอนว่าในอนาคตทางบริษัทก็จะมีการออกโปรโมชั่นสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วย  เพื่อที่จะได้เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนใช้การเดินทางผ่านรถไฟฟ้า MRT     นับได้ว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาปรับตัวได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

           อย่างไรก็ตามข่าวนี้ได้มีการยืนยันออกมาจากบริษัท BEM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเก็บอัตราค่าบริการเพิ่มของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแต่สำหรับรถไฟฟ้า MRT สายอื่นนั้นยังไม่มีการระบุออกมาว่าจะมีการปรับอัตราค่าเดินทางเพิ่มหรือไม่คงต้องรอดูอีกทีนึงถ้าหากมีการปรับเพิ่มเรื่องประมาณปี 64 น่าจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.    เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น

ประกาศรับสมัครเลขา เงินเดือน 1 แสนบาท มีรถหรูคอนโดให้ แต่คุณสมบัติล้านแปด

          มีประกาศออกมาในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเลขานุการที่สำคัญให้เงินเดือนสูงถึงเดือนละ 100,000 บาท โดยมีเงื่อนไขหลายข้อแต่ที่แน่ๆคือ  เจ้านายจะต้องติดต่อเลขานุการได้ตลอด 24 ชั่วโมงและที่สำคัญที่สุด คนที่จะมาสมัครในตำแหน่งเลขานุการนั้นจะต้องไม่มีแฟนและในอนาคตก็ต้องไม่มีแฟนเช่นเดียวกัน  ทำให้หลายคนต่างก็พากันวิจารณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของเลขานุการที่มีการเปิดรับสมัครนี้โดยมองว่าถึงแม้จะได้รับเงินเดือนถึงเดือนละ 100,000 บาทแต่กับการที่จะต้องเสียความเป็นส่วนตัวของตนเองไปนั้นมันคุ้มกับเงินหนึ่งแสน บาทหรือไม่ 

        เชื่อว่าหากพูดถึงเรื่องของการรับสมัครงานแล้วเราก็หลายคนคงอยากได้งานที่มีตำแหน่งที่ดีและได้รับเงินเดือนที่สูงซึ่งแน่นอนว่ายิ่งในสถานการณ์ตอนนี้ที่หลายบริษัทกำลังปลดคนงานออกการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะเปิดรับสมัครงานนั้นจำเป็นที่คนส่วนใหญ่มักจะต้องแย่งกันไปสมัครงานอย่างแน่นอน เมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม   ปีพศ 2564   ได้ มีผู้ใช้ Facebook รายนึงมีการประกาศออกมาผ่านทางเฟซว่าต้องการรับสมัครเลขานุการให้กับเพื่อนของเขาซึ่งเงื่อนไขของการเป็นเลขานุการนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 17 ข้อ

       อย่างไรก็ตามในรายละเอียดของข้อความที่มีการเปิดรับสมัครเลขานุการนั้นมีการระบุเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการผ่านการทดลองงานเงินเดือนจะมีการปรับให้เป็นเดือนละประมาณ 7 หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทแต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านการทดลองงานซึ่งเป็นการเริ่มงานในช่วงแรกๆนั้นทางเจ้าของงานจะให้เงินเดือนอยู่ที่ 50,000 บาทนอกจากนี้ทางบริษัทจะมีสวัสดิการอื่นๆให้ซึ่งสวัสดิการนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่งโดยรถคันดังกล่าวนั้นจะใช้เป็นรถมินิคูเปอร์   อีกทั้งบริษัทจะมีการเช่าคอนโดให้อยู่และคอนโดที่อยู่นั้นจะอยู่แถวย่านคนรวยเพราะเป็นแถวเอกมัยทองหล่อที่สำคัญหากเจ้านายเดินทางไปต่างประเทศเลขานุการก็สามารถที่จะไปต่างประเทศกับเจ้านายได้ด้วย

      ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นข้อมูลที่ล่อตาล่อใจให้ไปสมัครเป็นเลขานุการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่กลับมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มขึ้นมาทำให้คนในโลกโซเชียลได้อ่านแล้วต่างก็ต้องมานั่งพิจารณากันไหมว่าคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมานี้มันคุ้มหรือไม่กับเงินเดือน 1 แสนบาทและสวัสดิการที่ได้รับ  โดยเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นงานนั้นเจ้านายต้องการที่จะให้เลขาฯนั้นทำงานสามารถเลิกดึกได้โดยจะต้องทำงานเลิกประมาณ 21:00 น ถึง 24:00 น และการทำงานนั้นจะต้องทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดที่สำคัญถ้าหากเจ้าหน้าที่ติดต่อต้องสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงนอกเหนือจากนี้ยังมีการสั่งห้ามไม่ให้มีแฟนหรือมีคนรักด้วยไม่ว่าจะเป็นในช่วงปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม

           ซึ่งเมื่อหลายคนเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มีการระบุออกมาของคุณสมบัติการเป็นเลขานุการแล้วก็ทำให้คนในโลกโซเชียลนั้นต้องกลับมาพิจารณากันใหม่ว่าหากได้รับเงินเดือนเพียงแค่เดือนละ หนึ่งแสนบาทอาจจะไม่คุ้มกับการที่ต้องไม่มีชีวิตความเป็นส่วนตัวของตนเองเลยก็ได้ 

 

สนับสนุนโดย.    sa casino ฟรี300

ช็อปบแบรนด์ดังของ เครื่องสำอางค์ NYX ประกาศปิดทุกสาขาในประเทศไทย

            จากสถานการณ์ที่ประเทศไทย นับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิดเข้ามา เศรษฐกิจของไทยที่ปกติก็แย่อยู่แล้วนับวันยิ่งแย่ลงหนักมากกว่าเดิม  สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ต่างก็ทยอยปิดตัวลง  โดยเฉพาะบริษัทชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยทยอยปิดตัวลงตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า

         และแน่นอนว่าสถานการณ์ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเองก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมีหลายบริษัทที่มีขนาดใหญ่ได้มีการลดจำนวนองค์กรลงมีการลดการจ้างงานมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นอาจนับได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับมาดีได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเพราะอย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน  ปี พ.ศ 2563    บริษัทเครื่องสำอางแบรนด์ดังซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่ทั่วโลกรู้จักกันดีเนื่องจากเป็นแบรนด์ใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

            ซึ่งในประเทศไทยนั้น เครื่องสำอางค์ยี่ห้อนี้ก็ได้รับความนิยมจากสาวสาว ที่รักสวยรักงามในประเทศไทยกันมาเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นเครื่องสำอางค์ที่ใช้ดียี่ห้อหนึ่งที่สำคัญเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ดังแต่ราคาไม่ได้สูงมากนักดังนั้นกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่และกลุ่มวัยทำงานก็สามารถที่จะซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อนี้มาใช้งานได้จึงทำให้เครื่องสำอางยี่ห้อนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

          อย่างไรก็ตามเครื่องสำอางแบรนด์ nyx มีเปิดสาขาที่อยู่กับประเทศไทยหลายสาขาด้วยกันเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแบรนด์นี้จะอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมสามารถขายให้กับสาวในประเทศไทยได้เยอะแต่ในที่สุดทางด้านผู้บริหารของเครื่องสำอางแบรนด์ nyx ก็ได้มาประกาศผ่านทาง Facebook ของบริษัทเกี่ยวกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้แบรนด์เครื่องสำอาง nyx จำเป็นต้องปิดกิจการทุกสาขาในประเทศไทยลงโดยการปิดกิจการนั้นมีกำหนดการเอาไว้ในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563

          อีกทั้งผู้บริหารแบรนด์ดังยังได้มีการแสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่อุดหนุนสินค้าของแบรนด์ nyx มาด้วยดีโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทนแบบและค่าใช้จ่ายไว้ได้ดังนั้นสาขาในประเทศไทยจึงจะถูกยกเลิกทุกสาขาซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไรทางผู้บริหาร nyx ก็จะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง facebook แจ้งลูกค้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

       ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลานี้หากใครที่สนใจซื้อเครื่องสำอางของ nyx อาจจะต้องรีบช้อปปิ้งกันในช่วงนี้แล้วเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเลยวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนไปแล้วก็จะไม่สามารถหาซื้อได้อีกต่อไป 

 

 

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

จุดเริ่มต้นของการลงทุน

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า จุดเริ่มต้นของการคิดจะลงทุนนั้นจะต้องคิดอย่างไร เชื่อว่าหลายคนมักจะมีจุดมุ่มหมายในการเก็บเงินด้วยกันทั้งสิ้น เคยได้ยินหรือไม่เกี่ยวกับการใช้เงินในการลงทุน ในบางรายก็ลงทุนกับหุ้นหรืออสังหาร ล้วนแล้วแต่ความคิดของใครว่าชื่นชอบแบบไหนและงบประมาณมันจะใช้เยอะเกินไปหรือเปล่า

สำหรับบางคนก็อาจจะหันมาเล่นการออมทองก็ได้นะ ในบางร้านของทองจะมีการออมทองโดย เราจะต้องนำเงินของเราไปฝากที่ร้านทอง ซึ่งเขาจะดูว่าร้านทองในช่วงนั้นทองมันราคาเท่าไหร่ หากเราออมจนเป็นที่น่าพอใจก็ทำการตัดขายได้ ซึ่งเขาจะเทียบว่าราคาทองณะปัจจุบันว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ตกลงขายตามนั้น

สำหรับการเล่นหุ้นนั้นจะต้องทำการศึกษาให้ดีเสียก่อน ซึ่งถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องหุ้นดีแนะนำว่าให้ออมทองดีกว่านะ การเล่นหุ้นหากจะลงมือจริงจะต้องอ่านหนังสือเยอะมากศึกษาเยอะมาก ถามว่าได้เงินจริงมั้ยก็ได้จริงนะ แต่จะต้องดูพื้นฐานของมันว่ามันดีหรือไม่ เพราะคนที่จะลงทุนนั้นจะต้องดูรายละเอียดให้ถี่ถ้วน ถ้าหากว่าเราดูไม่ดีหรือมันมีแนวโน้มไม่ดีก็อาจจะทำให้เสียเงินได้เช่นกัน เปรียบเสมือนว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ 

หลักการออมเงินสามารถที่จะเริ่มได้จากการถ้าหากคุณเป็นหนี้ก็ควรที่จะทำการใช้หนี้ให้หมดเสียก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลัง แต่ถ้าหากใครที่ไม่มีหนี้ก็สามารถเริ่มเก็บเงินได้ทันที หรือถ้าคุณซื้อบ้านอยู๋ก็สามารถที่จะผ่อนบ้านไปพร้อมกับการเก็บไปด้วยได้ 

แต่เราจะต้องดูด้วยนะว่าเงินที่เหลือจากการส่งบ้านไปแล้ว เราเหลือเท่าไหร่จากนั้นเราควรที่จะเก้บจากเงิน 10-20 เปอร์เซ็นต์ ในบางคนอาจจะเก็บเงินค่าใช้จ่ายแบ่งออกไปหลายแบบด้วยกัน ซึ่งจะต้องมีเงินใช้จ่ายทั่วๆไปและแบ่งเก็บเป็นกลุ่มอีกหลายอย่างอีกด้วยเพื่อให้มันเหลือใช้

หากคุณอยากออมเงินในส่วนที่ต้องการจะไปเที่ยวจะต้องเก็บแยกจากการใช้ทั่วไปและแยกเก็บเพื่ออนาคต แต่ละคนก็มักจะมีวิธีการคิดที่หลากหลาย ในบางคนก็มักต้องการเที่ยวไปพร้อมกับการเก็บเงินไป โดยเราก็ควรอยู่ที่กึ่งกลางไม่ควรที่จะใช้เงินจนหมดไปเลยหรือไม่เก็บเลยเอาแต่เที่ยว

การเที่ยวไปพร้อมกับการเก็บเงินสามารถทำได้ง่าย โดยใครก้ตามหากชอบเที่ยวก็สามารถที่จะเที่ยวแต่จำเป็นที่จะต้องแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อเก็บเอาไว้ยามฉุกเฉิน จะได้ไม่เกิดปัญหาในคราวหลัง สิ่งที่สำคัญในการเก็บเงินก็คือแบ่งเก็บบางส่วนอีกส่วนก็เป็นการนำไปใช้ ไม่ว่าจะจำเป็นหรือเป็นการตอบสนองความต้องการก็สามารถทำได้เพื่อเป็นการคลายเครียดไปด้วย

 

สนับสนุนโดย.    เซ็กซี่เกม บาคาร่า

ธุรกิจห้องเช่าเป็นเสือนอนกินจริงหรือ?

ต้องยอมรับเลยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ธุรกิจหลายประเภทได้รับผลกระทบจำนวนมาก รวมไปถึงธุรกิจห้องเช่าที่หลายๆคนเคยให้สมญานามว่าเป็นเสือนอนกินด้วย จากผลกระทบดังกล่าวทำให้หลายธุรกิจ หลายโรงงาน หลายบริษัทต้องปิดตัวลง

และส่งผลไปถึงพนักงานทุกคนที่จะต้องออกจากงาน ไม่มีงานทำ บางคนต้องกลับไปยังบ้านเกิด ภูมิลำเนาของตน บางคนออกหางานใหม่ หารายได้เสริมทำประทังชีวิต และด้วยสิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจห้องเช่าอย่างมาก

กล่าวคือ เมื่อพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานที่เดินทางมาหางานทำในที่ต่างถิ่นก็จะต้องหาที่อยู่เพื่อพักอาศัย และที่อยู่เพื่ออาศัยที่เหมาะกับพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานก็คงจะไม่พ้นการเช่าห้องเป็นรายเดือน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหากพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานต้องโดนปลดออกจากงาน ย่อมทำให้พนักงานได้รับผลกระทบอย่างมาก

ทั้งค่าอาหาร ค่าของใช้อุปโภคและบริโภค และที่แน่ๆเลยคือค่าเช่าห้อง เพราะไม่มีเงินพอที่จะมาจ่ายค่าเช่าห้อง ไม่มีเงินพอที่จะเช่าห้องอยู่ต่อได้ และไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใดที่ต้องพักอาศัยอยู่ในห้องเช่ารายเดือนแล้ว ในเมื่อไม่มีหน้าที่การงานเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้หลายๆคนเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านเกิด ภูมิลำเนา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดค่ากินอยู่ 

ธุรกิจห้องเช่ารายเดือนจากที่เคยได้รับค่าเช่าทุกเดือน เมื่อผู้เช่าย้ายออก ค่าเช่าที่เคยได้ก็ลดลง ยิ่งผู้เช่าย้ายออกจำนวนมากเท่าไร จำนวนค่าเช่าที่ได้รับก็จะน้อยลงมากเท่านั้น และต้องยอมรับเลยว่าธุรกิจห้องเช่ารายเดือนนี้ต้องพึ่งพนักงานบริษัท พนักงานโรงงานเป็นส่วนใหญ่ แทบจะร้อยละ 85 ต่อค่าเช่าทั้งหมดมาจากพนักงานบริษัท

พนักงานโรงงานทั้งนั้น และเมื่อผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ประสบปัญหาหมด ทำให้หลายคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว และในตอนนี้เองธุรกิจห้องเช่ารายเดือนก็ดูจะน่าเป็นห่วงไปไม่น้อย เจ้าของธุรกิจห้องเช่ารายเดือนหลายรายที่ต้องประสบปัญหาผู้เช่าย้ายออก โดยเฉพาะการย้ายออกของผู้เช่าอย่างกะทันหันที่สาเหตุมาจากการปลดพนักงานอย่างกะทันหัน 

จากเจ้าของธุรกิจห้องเช่ารายเดือนที่ใครๆต่างให้สมญานามว่า “เสือนอนกิน” ตอนนี้คงไม่ต่างจาก “เสือร้องไห้” แล้ว
เรียกได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ธุรกิจห้องเช่ารายเดือนที่ดูมั่นคงเริ่มจะสั่นคลอนแล้ว จากเจ้าของธุรกิจได้กินเงินค่าเช่ารายเดือนสบายๆทุกเดือนนั้น ตอนนี้ต้องพยายามหาวิถีทางที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองไปรอด อย่างไรก็แล้วแต่เราขออวยพรให้ธุรกิจของทุกคนกลับมาดีขึ้นได้อีกครั้ง ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้

 

สนับสนุนโดย.    บาคาร่า777

การบริการทางด้านการค้าที่ดี

ธุรกิจการค้าขายส่วนใหญ่นั้นจะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นได้รับความสนใจในการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้านั่นเองแต่การจะได้รับความสนใจในการซื้อและการบริการนั้นธุรกิจจึงต้องมีการบริกด้านการค้าที่ดีจึงจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจสินค้าการบริการนั้นเป็นที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า

และเมื่อมีการบริการที่ดีนั้นธุรกิจก็จะได้รับการบอกต่อจากลูกค้านั่นเองและทำใหธุรกิจการค้าและบรอการมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจด้านการค้าและบริการที่ดีนั้นจะต้องอาศัยการให้บริการต่อลูกค้าที่ดีด้วยซึ่งก็อาจจะแบ่งเป็นหลายข้อดังต่อไปนี้

การทำความเข้าใจและผลิตสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะถ้าหากต่อให้ธุรกิจการค้าและบริการของเรานั้นมีการบริการดีแค่นั้นแต่สิ่งแรกที่ลูกค่าจะเข้ามาในธุรกินการค้าและมาใช้บริการของเราได้นั้นลกค้าจะมองที่ความต้องการของตัวเองก่อนนั่นเองว่าเรานั้นมีสินค้าหรือบริการที่ลูกค่าต้องการหรือไม่นั่นเอง

เพรราะถ้าหากไม่มีสินค้าหรือบริการที่ต้องการนั้นก็จะทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาในธุรกิจของเราได้เลย การทำความเข้าใจในตัวลูกค้านั้นคือการต้องรู้ว่าปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการด้านใดบางและธุรกิจก็ต้องให้บริการหรือขายสินค้าแบบนั้นนั่นเอง

สอบทราบเพื่อให้ทราบความต้องการของลูกค้า สอบถามลูกค้าอยู่เสมอถึงความต้องการแต่อย่าถามมากเกินไปเพราะอาจจะเกิดความรำคานใจหรือลำบากใจสำหรับลูกค้าได้ ดังนั้นถามเพียงว่าลูกค้าต้องการอะไรถ้าหากลูกค้ามีการตอบโต้ในทางที่ดีกลับมาเราก็อาจจะเสริมด้วยการแนะนำสินค้าต่างๆได้แต่อาจจะเป็นเพียงการแนะนำที่ตรงความต้องการของลูกค้าเท่านั้น

การให้ความช่วยเหลือ เมื่อทราบแล้วว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ลูกค้านั้นต้องการต้องให้ความช่วยเหลือในการซื้อสินค้าหรือให้บริการโดยทันที เพราะการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นั้นจะทำให้เกิดการสร้างความประทับใจจากลูกค้าต่อตัวเราด้วย โดยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แสดงออกถึงความจริงใจในการขายสินค้าและการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ธุรกิจการขายสินค้าและให้บริการนั้นจะเป็นต้อทำที่สุดที่สำคัญขณะให้ความช่วยเหลือนั้นควรยิ้มอย่างจริงใจด้วย เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจต่อลูกค้าอีกทางหนึ่ง

การติดตามผลการใช้สินค้าและบริการของลูกค้าและคอยให้บริการหลังการขาย เป็นลักษณะที่ดีของธุรกิจการขายและการให้บริการที่ดี เพราะโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่มีการขายและให้บริการนั้นเมื่อมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นก็มักจะละเลยเรื่องนี้ไปบ้างทำให้ลูกค้าไม่เกิดความประทับใจและในบางครั้งก็ไม่กลับมาใช้บริการอีก ดังนั้นแล้วการติดตามผลและคอยให้การบริการหลังการขายนั้นเป็นสิ่งที่จะสามารถสร้างความประทับใจต่อลูกค้าและลูกค้าก้อยากที่จะกลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการในธุรกิจของเราอีกนั่นเอง

ธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์

เมื่อเราต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการที่จะขายของเกี่ยวกับออนไลน์เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะได้แต่ว่าการที่เราจะทำอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กันเพราะว่าก็มีผู้คนอีกมากมายที่เริ่มที่เข้ามาเป็นพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการขายของแบบออนไลน์ เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเรามีของให้ลูกค้าที่สั่งของและเราส่งมาสินค้าที่ลูกค้าสั่งเพียงเท่านั้น  

        ในการที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องเอาอะไรมาขายเป็นเรื่องที่เหล่าหลายคนที่ไม่ตกเพราะว่าการที่เราจะเลือกขายเกี่ยวกับ  เสื้อผ้า  รองเท้า  หรือว่าจะเป็นของที่เกี่ยวกับเรื่องของไอทีต่าง ก็มีควนที่เลือกขายกันเยอะแยะมากมายในตามโลกออนไลน์  ดังนั้นการที่เรารู้ว่าเราต้องการที่จะขายอะไรโดยที่เราต้องไม่ต้องลงทุนแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่รีวิวให้ลูกค้าดูเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของการที่จะต้องตุนของ  หรือว่าสต๊อกของนั่นเอง  เพราะว่าเมื่อเราไม่มีเงินที่จะลงทุนเราก็สามารถที่จะทำอย่างนี้สบาย  เพียงแค่เรารับเป็นการรีวิวให้ลูกค้านั่นเอง   

     หรือว่าเราไปของเอาภาพที่เจ้าภาพเพื่อที่จะเป็นตัวแทนในการขายของอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราเริ่มที่จะขายของอย่างที่เราไม่ต้องลงทุนก็ไม่ต้องก็เป็นเรื่องที่ดี  

ในเรื่องของการที่เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการที่เราจะทะธุรกิจในการขายของออนไลน์เราต้องมีวิธีในการพูดเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ามาเพื่อที่จะซื้อของเรา  และเราจะพูดอย่างไร  การที่เราพูดมากไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าการที่เราเล่นมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกัน  ดังนั้นการที่เราจะเลือกในการขายของออนไลน์เราต้องใช้คำพูดชนิดที่เรียกหรือว่าดึงดูดลูกค้า   

    และเมื่อเราขายสินค้าของเราต้องไม่ขายเกินโอเวอร์ไป หรือว่าแพงไป เพราะว่าการที่เราจะมีคนเข้ามาดูแต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราคาที่สูงเกินไป  หรือว่าราคาสูงแต่ว่าของที่เอามาขายก็ตามตลาดนัดอย่างนั้นไม่เอานะค่ะ  เราต้องรู้จักในในการเปรียบเทียบราคาเพื่อที่จะเป็นการดึงดูดลูกค้านั่นเอง  

    และเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราต้องมีการจ่ายการโอนเงินที่เราต้องทำไว้ให้ลูกค้าเป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นอย่างดี และก็ต้องมีความรอบคอบ ในการที่จะเป็นเรื่องของการโอนเงิน   

    สิ่งสำคัญคือการที่เราไม่โกหกหรือว่าหลอกลวงลูกค้าที่เข้ามาซื้อเพราะว่าจะเป็นการบอกต่อและต่อไปเราจะไม่สามารถที่จะขายของได้เลย  

 

 

สนับสนุนโดย   ufabet

อยุธยากับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลัก

ถ้าบอกว่าความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความนิยมไปเที่ยวสถานที่ไหนมากที่สุดอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากทางยุโรปให้ความสนใจเป็นอย่างมากและก็คือจังหวัดอยุธยาจังหวัดอยุธยาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างดีและก็มีการผลักดันจากทางภาครัฐเป็นอย่างมากให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ไม่ว่าชาวต่างชาติที่มาก็ต้องมาแวะที่นี่เป็นอย่างมากเพราะว่ามีการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวย้อนยุคที่สามารถนำไปถ่ายรูปต่างๆ

เพื่อโปรโมทของเราจังหวัดอยุธยาถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินของหน่วยงานท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ยังมีสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่โบราณสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือแม้แต่จะเป็นความสวยงามทางด้านการออกแบบของโบราณต่างๆ

และยังมีกิจกรรมมากมายรวมถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์นั่นคืออาหารที่ย้อนยุคที่มีให้ทานอยู่ทั่วไปที่ตั้งให้จังหวัดอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหลักมีข้อดีมากมายหนึ่งในนั้นคือแหล่งชุมชนในสถานที่นั้นที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้เกิดธุรกิจต่างๆขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟที่มีอยู่หลายที่รวมไปถึงการนำวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาสร้างเป็นธุรกิจธุรกิจการให้เช่าชุดไทยถือว่าเป็นธุรกิจที่ให้ความสนใจอย่างมาก

ของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ต้องการที่จะศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยรวมไปถึงวัฒนธรรมในอดีตด้วยการแต่งกายชุดไทยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชาติของเราการให้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาบางคนก็ไม่สามารถซื้อที่เป็นชุดที่มีราคาแพงได้ก็ต้องการการให้บริการของการเช่าชุด

และยังมีกิจกรรมที่เป็นปั่นจักรยานรวมไปถึงการนำช้างที่ถือว่าเป็นปัจจุบันของเมืองของประเทศไทยมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโชว์จระเข้เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในจังหวัดอยุธยาเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมมากมายและผู้คนก็ยังมากมายอยู่ใกล้ทั่วต่างๆที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะพามาเที่ยวในสถานที่นี้เยี่ยมชมจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดที่ยังเก็บความเก่า

หรือว่าความเป็นเอกลักษณ์ไว้ให้มีการศึกษาและก็ยังมีจุดต่างๆที่เป็นกิจกรรมมากมายการปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าสามารถเยี่ยมชมเมืองได้โดยที่ไม่ต้องมีรถเป็นของตัวเองก็ใช้การเดินทางด้วยจักรยานเป็นหลักนิติธรรมให้อยุธยาถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งการท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า

เสื้อมือสองที่มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยเท่า 

มีสินค้ามากมายที่ก่อนหน้านี้มีราคาที่ไม่สูงมากแต่พอกลายเป็นสินค้ามือสองหรือเมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 10 ปีหรือมากกว่า 30 ปีราคามูลค่าของเหล่านั้นกระทรวงขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วหากยกตัวอย่างชัดๆก็คงจะต้องยกตัวอย่างราคาที่ดินที่เมื่อก่อนที่ดินในกรุงเทพราคาเพียงหลักหมื่นเพียงเท่านั้นแต่ในปัจจุบันมีถึงหลักร้อยล้านเวลาผ่านไปทำให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

และการพัฒนาต่างๆก็ทำให้มูลค่าของของๆเพิ่มไปด้วยแต่ในอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นสินค้าที่ยิ่งเก่ายิ่งดียิ่งหายากยิ่งราคาแพงยิ่งเป็นของมือสองที่มีสภาพดีแต่มีเรื่องราวหรือตอนที่ทำให้ราคาสูงเกินกว่าราคาตั้งต้นเป็นจำนวนมากหรือหลายเท่าตัวก็คงหนีไม่พ้นเสื้อมือสองเสื้อมือสองนี้ถือว่าได้เป็นสินค้าที่มีการขายของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นจำนวนมากในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นการขายในแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ใน IG หรือ Instagram ใน Facebook หรือแม้แต่ Twitter ร้านค้าต่างๆเกิดขึ้นมากมายโดยการนำสินค้าที่บางคนไม่ใช้แล้วหรือว่ามีความต้องการของตลาดเป็นจำนวนมากแต่สินค้าหายากพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้เห็นช่องทางในการทำรายได้ให้กับตัวเองมีการศึกษาหาข้อมูลต่างๆว่าสินค้าเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ไหนๆบ้างแล้ว

ทำการสืบค้นหาสินค้าเหล่านั้นเพื่อมาตอบสนองลูกค้าลูกค้าบางคนมีกำลังทรัพย์หรือกำลังในการซื้อค่อนข้างมากแต่ว่าขาดความสามารถในการค้นหาสินค้าเหล่านั้นแต่ยังมีความต้องการในการซื้ออยู่พ่อค้าแม่ค้าจึงได้เห็นโอกาสสร้างรายได้ตลาดมือสองนี้คือการนำเสื้อจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเสื้อที่แพ็คกระสอบมาขายยกกระสอบกระสอบละ 200 ตัว มูลค่ากว่า ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500 บาท

ต่อมาจะเป็น 4,500 บาทจองได้ถึงราคา 6,500 บาทนี่คือราคาที่เป็นราคาของเสื้อผ้ากระสอบมือสองที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้โอกาสในการหาสินค้าหายากเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นเดียวกันการเปิดกระสอบ 1 ครั้งมีความเสี่ยงเป็นจำนวนมากเพราะในนั้นอาจจะไม่มีสินค้าที่มีราคาเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อวงที่บางวงสมาชิกต่างๆพากันเสียชีวิตไปแล้ว

จึงทำให้เสื้อเหล่านั้นกลายเป็นของที่มีมูลค่าเป็นอย่างมากเสื้อบางตัวตอนเริ่มต้นขายขายในราคา 500-600 บาทแต่ในปัจจุบันราคาขึ้นถึงหลักแสนถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากมากกว่าพันเท่าของราคาเริ่มต้นตลาดนี้เริ่มขยายตัวอย่างมากเพราะเริ่มมีนักสะสมเป็นจำนวนมากและอีกทั้งดารานักแสดงนักร้องต่างๆก็พากันสะสมและใส่ออกงานต่างๆ

จึงทำให้ผู้คนต่างเริ่มสนใจศึกษาในเสื้อผ้าเหล่านั้นและเกิดความต้องการในการซื้ออย่างมากราคาก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นเป็นจำนวนมากมีการทำสินค้าลอกเลียนแบบออกมาขายเยอะแต่ก็มีร้านค้าหลายร้านที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรสินค้าเหล่านั้นออกมา การซื้อสินค้าเหล่านี้ที่มีราคาแพงจำเป็นต้องซื้อสินค้า กับร้านที่มีความเชี่ยววชาญหรือความน่าเชื่อถืออย่างมาก

 

 

สนับสนุนโดย    ทดลองเล่นบาคาร่า