สรรพากรขยายเวลายื่นแบบถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศ

กระทรวงการคลังอนุมัติการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากร เพื่อช่วยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิด19 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่ให้คนส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องสัญจรออกไปข้างนอก โดยรายละเอียดนั้นจะประกอบไปด้วย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1 , แบบ ภ.ง.ด.3 และ แบบ ภ.ง.ด.53 ของเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ที่ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม นั้น ให้ขยายออกไปถึงวันที่ 15 พฤษภาคม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ ภพ.30 ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีภายในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม นั้น ให้ขยายออกไปถึงวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ แบบ ภพ.36 ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ที่ต้องชำระและยื่นแบบภาษีในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ให้ขยายไปถึง 15 พฤษภาคม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ที่ต้องยื่นและชำระภายในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ให้ขยายเวลาออกไปถึง 23 พฤษภาคม  แต่มีข้อแม้ไม่รวมถึงกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเป็นทางการค้าหรือหากำไรที่ชำระในขณะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม นอกจากนี้ทางกรรมสรรพากรมีระบบที่สนับสนุนการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีอากรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่ผู้ประกอบการ

ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระการจัดเก็บเอกสารและยังช่วยลดการเดินทางไปชำระภาษีอากรในสำนักงานสรรพากรที่เขตพื้นที่ด้วย ซึ่งทางกระทรวงการคลังหวังว่ามารตรการการขยายเวลานั้นสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์ได้นั้น

จะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 ในครั้งนี้ ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ และขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป และหลังจากนี้ทางกระทรวงการคลังจะคอยดูสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไข้ไวรัสโควิดนี้ เป็นระยะๆ

เพื่อหามาตรการดูแลผู้ประกอบทั่วประเทศไทย และหาทางช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพยุงธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้ อีกทั้งจะเสนอร่างนโยบายการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเท่าที่จำเป็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ตอบโจทย์และทันสถานการณ์นี้ และทางผู้ประกอบการเองนั้นสามารถที่จะร้องขอหรือแสดงความคิดเห็นในการที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเข้าไปช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซด์ของกระทรวงการคลังเอง

โดยทางกระทรวงจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบผ่านออนไลน์ หรือจะโทรศัพท์เข้ามาร้องขอคำปรึกษาที่สำนักงานกระทรวงได้โดยตรง ตามวันและเวลาของราชการที่ได้กำหนดไว้ตามหน้าเว็บไซด์ของกระทรวง

 

 

สนับสนุนโดย   บาคาร่า บิกินี่

ในที่สุดความลับก็ถูกเปิดเผย

ในวันที่ประชาชนชาวไทยไม่มีจะกิน ในวันที่ประชาชนชาวไทยตกงานเกือบล้านคน ในวันที่ประชาชนชาวไทยไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยจะใส่ป้องกันตัวเอง และในวันที่ประชาชนชาวไทยไม่รู้ว่าภัยไข้ไวรัสระบาดในประเทศไทยจะจบลงเมื่อไหร่ จนสุดท้ายในวันที่ประชาชนตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ จนสุดท้ายความลับก็แตกขึ้นมา เพราะข่าวความลับการซื้ออาวุธ ของกองทัพเรือ ก็แตกท่ามกลางภาวะวิกฤติไข้ไวรัส

ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและกำลังทำร้ายคนทั้งประเทศ จนประเทศไทยกำลังจะแหลกสลาย ซึ่งเศรษฐกิจปีนี้แบงค์ชาติคาดว่าอาจติดลบเป็นประวัติการณ์ในรอบหลายปี วันนี้ห้างปิด ร้านค้าปิด สนามบินปิด รถขนส่งจอด เครื่องบินจอด ทุกอย่างหยุด คนตกงานเป็นล้านคน จนรัฐบาลต้องแจกเงินเป็นจำนวนเงิน ห้าพันบาทต่อคน

ในเวลาสามเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดึงเวลาให้รัฐบาลชุดนี้ยังมีที่ยืนในสังคม แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม กลับเสนอขออนุมัติให้กองทัพเรือดำเนินการเกี่ยวกับ โครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ เพื่อให้สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ โดยมีการแจกเอกสารให้ที่ประชุมรับทราบและเขียนต่อท้ายว่า เอกสารขอเก็บคืนในที่ประชุม

เพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานเก็บไว้ และเมื่อมีข่าวเล็ดลอดออกมา และความลับแตกเริ่มรู้ถึงหูของสื่อมวลชน กลับออกมาแก้ต่างว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดและโครงการนี้ได้อนุมัติไปตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน แล้ว ในวงเงิน หกพันหนึ่งร้อยล้านบาท  ทำให้ประชาชนได้รู้แจ้งเห็นจริงว่า ในยามที่เศรษฐกิจประเทศตกต่ำก่อนที่จะโดนไข้ไวรัส

โควิด เล่นงานซ้ำให้แย่ลงไปกว่าเดิมนั้น และในช่วงนั้นคนไทยเดือดร้อนกันถ้วนหน้า แต่กองทัพก็ยังซื้ออาวุธไม่หยุด มีหลายคนในโลกโซเชียลได้ทำการคำนวณด้วยตัวเลขคร่าวๆ ว่า หากเปลี่ยนจากงบการซื้อเรือดำน้ำนั้น สามารถซื้อหน้ากากอนามัยแจกประชาชนในราคาชิ้นละ สองบาท ได้ถึง สี่พันสองร้อยห้าสิบล้านชิ้น

และยังซื้อเครื่องช่วยหายใจเครื่องละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทได้มากกว่า เจ็ดหมื่นห้าพันชุด ซึ่งในวันนี้วันที่เศรษฐกิจไทยกำลังล่มสลาย แต่ผู้นำประเทศที่มาจากสีเสื้อทหาร ที่ไม่รับการแต่งตั้งหรือถูกเลือกมาอย่างข้อกังขา ยังคงปล่อยปละละเลยให้มีเรื่องแย่ๆ ออกมาทำร้ายหัวใจประชาชนได้ทุกวัน เมื่อไหร่ผู้นำประเทศจะแสดงเจตนารมณ์ออกมาให้คนไทยได้เห็นว่า เค้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้

เมื่อไหร่ที่สีเสื้อชายรักชาติที่ได้กล่าวปฏิญาณก็รับใช้ชาติ ว่าจะจงรักภักดี และดูแลประชาชน จะไหลทะลักออกมา ทุกวันนี้คนไทยกำลังจะอดตาย ยังจะซื้อเรือดำน้ำมารบกับ ……มึงเหรอ

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   ufabet บนมือถือ

หมดโควิด-19 เมื่อไหร่ อันดับหนึ่งที่จีนเลือกมาเที่ยวคือประเทศไทยแน่ๆ 

               เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19ของประเทศในกลุ่มเอเชียนั้นค่อนข้างดีขึ้นเป็นลำดับหลายประเทศมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงและสามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้มากขึ้นและมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อนั้นกำลังจะหมดไปซึ่งหนึ่งในประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือประเทศจีนอย่างที่เรารู้กันดีอยู่ว่าประเทศจีนนั้นเป็นประเทศแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จะมีการนำเชื้อส่งต่อไปยังประเทศอื่นๆ

เดินในขณะนี้ประเทศจีนจากที่เคยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของประเทศในแถบเอเชียกลายเป็นว่าตอนนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมการระบาดได้ผู้คนภายในประเทศจีนได้รับการปลดปล่อยให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนสื่อสารข้ามเมืองกันได้แล้วเส้นทางการบินของประเทศจีนก็เปิดให้ใช้บริการตามปกติดังนั้นจึงมีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของคนจีนว่าหากสถานการณ์ของแต่ละประเทศเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19ดีขึ้นนั้นประชาชนชาวจีนส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไหนเป็นอันดับแรก

โดยข้อมูลการสำรวจพบว่าคนจีนส่วนใหญ่เลือกที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากที่สุดซึ่งผลการสำรวจระบุว่าการมาเที่ยวประเทศไทยนั้นจะนิยมมาเที่ยวเป็นลักษณะของแนวกรุ๊ปทัวร์และยังมีแนวโน้มว่าจากการสำรวจการท่องเที่ยวในครั้งนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปดังนั้นพี่จึงอาจเป็นสัญญาณที่ดีของประเทศไทย

ที่จะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งแต่เดิมนั้นผลประกอบการจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นจะมาจากนักท่องเที่ยวของประเทศจีนจะเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ประเทศจีนกำลังมีความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้นั้น

ทางการของประเทศจีนเองก็มีการควบคุมการท่องเที่ยวของประชาชนของประเทศของตนเองซึ่งสร้างผลกระทบให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยวเกินกว่าครึ่งที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทยนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนล้วนๆ เรียกได้ว่า 80%ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยนั้นเป็นคนจีนนั่นเอง สำรวจพบว่าคนจีนเกือบ 71% นั้น

เลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยหากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สิ้นสุดลงโดยมีการคาดการณ์กันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม  เดือนตุลาคม  ยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้น  จะเป็นเดือนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวนมากแล้วจะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจของประเทศไทยให้กลับมามีรายได้เหมือนกับในอดีตที่เคยผ่านมา

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เว็บพนันออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 50

ตลาดขนมและอาหารในจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รู้หรือไม่ ตลาดขนมและอาหารในจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใครสนใจจะส่งของไปรีบศึกษานะ 

กรมส่งเสริมการค้าประเทศ เผยว่าที่ประเทศจีนให้ความสำคัญกับสินค่าจำพวกของกินเล่น ขนม และอาหารมากขึ้น เห็นได้จากตลาดอาหารว่างในจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชาวจีนนิยมซื้อบริโภคประเภทเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าปี 2563 หลังเหตุการณ์หลายๆอย่างเบาลง การจับจ่ายของชาวจีนจะค่อยๆกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

จากการที่ทางกรมส่งเสริมได้ทำการสำรวจมาเห็นชัดว่าชาวจีนให้ความสนใจเกี่ยวกับอาหารว่าง ขนม และอาหารมาขึ้นและมีพฤติกรรมในการเลือกของสุขภาพมากขึ้น อาทิ สินค้าที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสุขภาพ ไม่มีน้ำตาล โดยคนกลุ่มนี้จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 20-30 ปี โดยประมาณ ชาวจีนหันมาดูแลสุขภาพและใส่ใจการกินมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่ชาวจีนให้ความสนใจ คือ รูปลักษณ์สินค้าจะต้องดูดี และเน้นภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย นอกจากนี้อาหารหรือขนมที่ชาวจีนให้ความสำคัญคือ ธัญพืช ผักและผลไม้อบ รวมไปถึงถั่วต่างๆซึ่ง สินค้าประเภทเหล่านี้มียอดที่เติบโตขึ้นจากประเทศจีน 

แสดงให้เห็นว่าชาวจีนเริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในการเลือกบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งนั้นแปลว่าผู้ประกอบการในไทยที่มีศักยภาพในการทำสินค้าประเภท อาหารว่าง ขนม หรือ อาหาร มีโอกาสที่จะบุกตลาดจีน หลังจากที่ทางประเทศจีนทำการเปิดประเทศอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบัน ก็มีสินค้าไทยหลายตัวที่เข้าไปบุกประเทศจีนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น กล้วยอบกรอบ สาหร่ายหลากรส ปลาหมึกแผ่น และอื่นๆ 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนั้นมองว่าประเทศจีนแต่ละภูมิภาคของจีน จะนิยมอาหารว่างแตกต่างกันไป เช่น แถบมองโกเลีย จะเน้นเป็นอาหารว่างประเภทเนื้อสัตว์อบแห้ง หรือ เจอร์กี้ และนมอัดเม็ด อย่างเขตฝูเจี้ยนกวางตุ้ง เน้นอาหารว่างเป็นขนมหวาน และข้าวพองอบกรอบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลเบื้องต้นเป้นเพียงส่วนนึงของประเทศจีนเท่านั้น

แต่จากสถิติที่ยืนยันว่าอุตสาหกรรมอาหารว่างในจีนนั้น มีความเจริญเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน ด้วย Lifestyle และ Trend ของชาวจีนรุ่นใหม่ได้มีการเปลี่ยนไป ซึ่งทางกรมส่งเสริมทางการค่ามองว่า อาหารว่างที่จะมีมูลค่าในจีน สูงสุด 3 อันดับ คือ ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้ และ ถั่วแปรรูป, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป, และสิ่งสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

ซึ่งแบบนี้เองผู้ประกอบการคนใดที่มองว่าจะบุกตลาดจีนลองทำการบ้านดูอีกครั้งว่าชาวจีนแต่ละเขตให้ความสนใจสินค้าประเภทที่ตนเองผลิตอยู่หรือไม่ เพราะหลังจากเหตุการณ์โควิด – 19 จบลง ทางประเทศจีนเองคงไม่นิ่งนอนใจที่จะเปิดประเทศให้กลับมาเติบโตแบบเดิมอย่างแน่นอน

 

 

สนับสนุนโดย   sa gaming บาคาร่า