โครงการคนละครึ่งอนุมัติการต่อสิทธิ์เปิดเฟส 2

                     ผ่านไปแล้วสำหรับโครงการคนละครึ่งที่แน่นอนว่าเหมือนจะประสบความสำเร็จแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอีกหลายอย่างโดยเฉพาะข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องของร้านค้าที่ร่วมโครงการที่ร้านค้ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นรวมถึงการที่ร้านค้ามีการเพิ่มราคาไขให้สูงขึ้นกับการซื้อสินค้าผ่านโครงการคนละครึ่งอีกทั้งยังมีร้านค้าบางร้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินโอนหลัง

จากที่ลูกค้าซื้อสินค้าแล้ว สำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนั้นมีการเริ่มเปิดใช้งานมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมาและโครงการจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคมปีพศ2563 นี้

          อย่างไรก็ตามโครงการนี้นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะอย่างน้อยก็สามารถช่วยเหลือประชาชนในการนำเงินจากภาษีของประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อของกินถึงแม้ว่าโครงการนี้จะไม่ได้มีการออกเงินให้กับประชาชนสูงมากนักแต่ตลอดระยะเวลาโครงการที่ประชาชนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3000 บาทนั้นก็นับว่าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมากเลยทีเดียวสำหรับบางคนที่ในขนาดนี้จะต้องมีการใช้เงินในการซื้ออาหารหรือซื้อสินค้าเป็นประจำทุกวันโครงการนี้จะช่วยได้เยอะเพราะอย่างน้อยเวลาที่ซื้อสินค้าก็สามารถหารครึ่งกับทางโครงการได้ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายยอดเต็มทั้งหมดนั่นเอง 

           และแน่นอนว่าตั้งแต่เปิดโครงการมาผู้คนเริ่มสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเยอะมากขึ้นทำให้นายกรัฐมนตรีมองว่าโครงการนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงและมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเรียกร้องให้กับรัฐบาลได้มีการต่อโครงการคนละครึ่งออกอีกเนื่องจากว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าคงที่และนี่มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอจากปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซาดังนั้นการที่รัฐบาลออกโครงการคนละครึ่งมาจึงเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมากและเมื่อโครงการนี้ใกล้จะสิ้นสุดประชาชนก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อเนื่องไปอีกสักระยะจนกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของประชาชนจะดีขึ้น

         แน่นอนว่าเมื่อมีข้อเรียกร้องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ทางรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันโดยมีการเข้าไปทำการตรวจสอบยอดเงินในคลังว่ากระทรวงการคลังจะมีเงินพอที่จะสามารถขยายระยะเวลาโครงการคนละครึ่งออกไปได้หรือไม่ซึ่งแน่นอนว่ามติในที่ประชุมออกมาแล้วโดยมกราคม ปีพศ2564  นี้จะเป็นการให้ประชาชนได้มีการลงทะเบียนเพิ่มเนื่องจากว่าจะมีการเปิดเฟส 2 ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์โครงการนี้ต่ออย่างแน่นอน

        และแน่นอนว่าโครงการนี้ในเฟสสอง ทางด้านรัฐบาลจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการควบคุมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้มีการออกกลโกง

 

ขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องราวโดย.    ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศวิเคราะห์เศรษฐกิจการบินจะกลับมาดีเหมือนเดิมช่วงปี พ.ศ. 2567

   เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการบินของทั่วโลกได้มีแนวความคิดมาจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศว่าจากการดูสถิติตั้งแต่ช่วงที่เริ่มระบาดของไวรัสโคโรน่ามาจนถึงปัจจุบันนั้นจำนวนผู้โดยสารของสายการบินลดลงมากกว่า 90% ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีหลากหลายโดยเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งประชาชนทั่วโลกต่างก็ไม่ไว้วางใจจึงทำให้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่น

เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพราะเกรงว่าหากมีการเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้หรือบางครั้งอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากการที่จะต้องกักตัวอยู่ในประเทศนั้นๆซึ่งหลายคนจึงเลือกที่จะอยู่ในประเทศของตนเองและระงับการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นการชั่วคราวโดยทาง สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศมองว่าถึงแม้ว่าการระบาดของไวรัสโคโรนาจะดีขึ้นในบางประเทศแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรงอยู่อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา

และยังมีบางประเทศที่เคยสามารถควบคุมการระบาดได้แล้วแต่ก็ต้องกลับมาลำบากใหม่ซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จึงทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงนอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรการที่จะนำเงินเก็บมาลงทุนบริหารธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานั้นเป็นความเสี่ยงดังนั้นกลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่จึงระงับการลงทุนเอาไว้

เพื่อรอดูสถานการณ์ของเศรษฐกิจของโลกว่าจะเป็นไปในทางทิศทางไหนก่อนที่จะมีการลงทุนและนักธุรกิจที่มีการลงทุนอยู่แล้วกับต่างประเทศก็จะมีการติดต่อกับต่างประเทศด้วยการใช้ Video Call หรือเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์การเดินทางไปต่างประเทศเพราะด้วยสถานการณ์การเดินทางนั้นค่อนข้างลำบากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองอีกทั้งมุมมองของหลายๆคนอาจจะมองว่าในหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสได้หากจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปท่องเที่ยว

ก็อาจจะเสี่ยงต่อการหาที่เที่ยวได้ลำบากเพราะแน่นอนว่าอาจจะมีหลายประเทศที่ปิดสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งทำให้ไม่คุ้มต่อการเดินทางเพราะฉะนั้นเมื่อนำหลายอย่างมาวิเคราะห์รวมกันแล้วจึงทำให้เชื่อได้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจทางการบินนั้นจะยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

อาจจะสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาได้แต่จำนวนผู้โดยสารที่จะใช้บริการโดยสารของเครื่องบินระหว่างประเทศคงยังไม่สามารถที่จะจำนวนผู้โดยสารที่มีการใช้บริการก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรน่าแน่นอนเพราะหลายคนคงต้องรอดูสถานการณ์ให้ปกติและนิ่งที่สุดก่อนถึงจะสามารถไว้วางใจและเริ่มใช้บริการการบินระหว่างประเทศนั่นเอง 

 

 

สนับสนุนโดย.   ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

ช็อปบแบรนด์ดังของ เครื่องสำอางค์ NYX ประกาศปิดทุกสาขาในประเทศไทย

            จากสถานการณ์ที่ประเทศไทย นับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิดเข้ามา เศรษฐกิจของไทยที่ปกติก็แย่อยู่แล้วนับวันยิ่งแย่ลงหนักมากกว่าเดิม  สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเรียกได้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ต่างก็ทยอยปิดตัวลง  โดยเฉพาะบริษัทชาวต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยทยอยปิดตัวลงตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโคโรน่า

         และแน่นอนว่าสถานการณ์ธุรกิจที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเองก็ไม่ได้แตกต่างกันเพราะมีหลายบริษัทที่มีขนาดใหญ่ได้มีการลดจำนวนองค์กรลงมีการลดการจ้างงานมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นอาจนับได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะกลับมาดีได้ในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเพราะอย่างล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน  ปี พ.ศ 2563    บริษัทเครื่องสำอางแบรนด์ดังซึ่งเป็นเครื่องสำอางที่ทั่วโลกรู้จักกันดีเนื่องจากเป็นแบรนด์ใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา

            ซึ่งในประเทศไทยนั้น เครื่องสำอางค์ยี่ห้อนี้ก็ได้รับความนิยมจากสาวสาว ที่รักสวยรักงามในประเทศไทยกันมาเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นเครื่องสำอางค์ที่ใช้ดียี่ห้อหนึ่งที่สำคัญเครื่องสำอางยี่ห้อนี้ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ดังแต่ราคาไม่ได้สูงมากนักดังนั้นกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่และกลุ่มวัยทำงานก็สามารถที่จะซื้อเครื่องสำอางยี่ห้อนี้มาใช้งานได้จึงทำให้เครื่องสำอางยี่ห้อนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย

          อย่างไรก็ตามเครื่องสำอางแบรนด์ nyx มีเปิดสาขาที่อยู่กับประเทศไทยหลายสาขาด้วยกันเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแบรนด์นี้จะอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและเป็นที่นิยมสามารถขายให้กับสาวในประเทศไทยได้เยอะแต่ในที่สุดทางด้านผู้บริหารของเครื่องสำอางแบรนด์ nyx ก็ได้มาประกาศผ่านทาง Facebook ของบริษัทเกี่ยวกับวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบให้แบรนด์เครื่องสำอาง nyx จำเป็นต้องปิดกิจการทุกสาขาในประเทศไทยลงโดยการปิดกิจการนั้นมีกำหนดการเอาไว้ในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนปีพศ2563

          อีกทั้งผู้บริหารแบรนด์ดังยังได้มีการแสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่อุดหนุนสินค้าของแบรนด์ nyx มาด้วยดีโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทนแบบและค่าใช้จ่ายไว้ได้ดังนั้นสาขาในประเทศไทยจึงจะถูกยกเลิกทุกสาขาซึ่งถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างไรทางผู้บริหาร nyx ก็จะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง facebook แจ้งลูกค้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

       ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลานี้หากใครที่สนใจซื้อเครื่องสำอางของ nyx อาจจะต้องรีบช้อปปิ้งกันในช่วงนี้แล้วเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเลยวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนไปแล้วก็จะไม่สามารถหาซื้อได้อีกต่อไป 

 

 

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า ufabet ภาษาไทย